Danh sách thành viên Cộng đồng Cây tri thức HR

"HR - NGHỀ TRỒNG NGƯỜI TRONG DOANH NGHIỆP"

Danh sách HR Trainer - Những người truyền cảm hứng nghề HR:

Hoàng Thị Thái Hà
HR Trainer / Headhunter cấp cao
Số lần chia sẻ: 2
Tham gia: 2020-11-01
Bùi Dung
HR Manager
Số lần chia sẻ: 1
Tham gia: 2020-06-20
Nguyễn Việt Linh
Trainer / Coach
Số lần chia sẻ: 1
Tham gia: 2020-08-28
Đặng Tuấn Tiến
Phó GĐ điều hành
Số lần chia sẻ: 1
Tham gia: 2020-08-30
Tạ Văn Bình
Chánh văn phòng
Số lần chia sẻ: 1
Tham gia: 2020-09-01
Lưu Hồng Phương
Giám đốc
 
Số lần chia sẻ: 1
Tham gia: 2020-09-04
Phoenix Thanh Hà
Giám đốc tư vấn và huấn luyện
Số lần chia sẻ: 1
Tham gia: 2020-09-15
Trang Nguyễn (Rose)
TA (Talent Acquisition)
Số lần chia sẻ: 1
Tham gia: 2020-12-06
Nguyễn Đức Hải (X-Hunter)
Trainer
Số lần chia sẻ: 1
Tham gia: 2020-12-20
Ngọc Diệp
Đào tạo / Huấn luyện về kỹ năng làm việc
 
Số lần chia sẻ: 1
Tham gia: 2021-01-10
Vũ Dung
Cố vấn về xây dựng hệ thống quản trị
 
Số lần chia sẻ: 1
Tham gia: 2021-01-24
Đỗ Thị Thu Giang
HRM
Số lần chia sẻ: 1
Tham gia: 2021-05-08
Đoàn Vân Anh
Phó TGĐ phụ trách Nhân sự
Tham gia: 2020-04-24
Nguyễn Thiện Ý
Trainer / Coach / ISO
Tham gia: 2020-12-12

Danh sách HR Supporter - Thành viên Ban tổ chức sự kiện HR:

Long Khánh
Tham gia: 2020

Admin "Cộng đồng Cây tri thức HR" & "Cộng đồng Sàn việc làm (Hapnoo)" & "Cộng đồng Tâm lý học (Hapnoo)":

Mr. Vinh Napoho
Admin cộng đồng