Chuyên mục “Tâm lý học & HR: Hiểu mình! Hiểu người! Gắn kết đội nhóm!”

Video đào tạo “Tâm lý học & HR: Hiểu mình! Hiểu người! Gắn kết đội nhóm!”

Lịch hoạt động định kỳ của 20h00 thứ 3 hàng tuần

📢 20h00 thứ 3 hàng tuần: Thực hành "Tâm lý học & HR": "Hiểu mình! Hiểu người! Kết nối đội nhóm!"

🔥 LỊCH THỰC HÀNH "TÂM LÝ HỌC & HR: HIỂU MÌNH! HIỂU NGƯỜI! KẾT NỐI ĐỘI NHÓM!"

  • 🗓 Thời gian: (20h-21h) thứ 3 hàng tuần 
  • 📍 Địa chỉ: Zoom (thông báo trên group zalo)
  • 📜 Nội dung: thực hành, chia sẻ, Q&A tự do

---------------------------------
👉 Đặt trước câu hỏi cho buổi thực hành: https://forms.gle/6CmNkY2frFpxHwUv9
---------------------------------
👉 Xem video các buổi đào tạo: https://tinyurl.com/fa9py3z6
👉 Xem video các buổi thực hành: 
---------------------------------
👉 Group Zalo: https://zalo.me/g/yhujlt868
👉 Group facebook:  https://facebook.com/groups/tamlyhocstvt

HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH BỘ VÂN TAY CỦA BẠN ĐỂ THẤU HIỂU BẢN THÂN 

👉 Form hỗ trợ: https://forms.gle/Q4rFgPGtTf92PFJy7
👉 Group Zalo hỗ trợ tham vấn online: https://zalo.me/g/elvstx165

Thử thách #nangtamtritue (nâng tầm trí tuệ Việt Nam): 1.000.000 nhà tâm lý cho xã hội

Thông tin dành cho những anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn về Tâm ý học thấu hiểu bản thân, thấu hiểu đội nhóm và kết nối đội nhóm:

VIỆN SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (IoDR)

👉 Nội dung 5 bậc học STVT: https://tinyurl.com/kxxn6ub4
👉 Học phí: https://tinyurl.com/m58fpdba
👉 Thông tin chuyển khoản: https://tinyurl.com/6dpwwvvz

Chú ý: khi nào chuyển khoản xong thì nhắn cho Mr Vinh
---------------------------------
👉 Tham khảo thêm Danh sách các khóa học: https://gentalents.com.vn/khoa-hoc