HR - Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp

HR - Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp

HR - Nghề trồng người trong doanh nghiệp!
Chủ đề: "HR - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp"

 Lộ trình tổng quan: 

Nội dung hoạt động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” Số ngày thực hiện
VĂN HÓA = GIÁ TRỊ x LÒNG TIN x HÀNH VI 3
Xác lập GIÁ TRỊ (từ khóa) cốt lõi cho doanh nghiệp 5
Tạo dựng LÒNG TIN (tin vào giá trị cốt lõi) 10
Thúc đẩy HÀNH VI (thể hiện lòng tin và hướng tới giá trị cốt lõi) 10
Xây dựng mô tả công việc & lương thưởng phúc lợi cho từng vị trí
(kết nối tới “Giá trị - Lòng tin - Hành vi”)
5
Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa các cấp
(các cấp độ lan tỏa về “Giá trị - Lòng tin - Hành vi”)
10
Bài tập & Ôn tập & Kết quả chuyển hóa doanh nghiệp 5
Cộng đồng sống tử tế ( www.gnh.vn ): bài tập chuyển hóa từng cá nhân cho doanh nghiệp (“Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực”) 5

 Lộ trình chi tiết: 

I. Hiểu về Văn hóa doanh nghiệp

 • Văn hóa doanh nghiệp là gì?
 • Văn hóa doanh nghiệp nằm ở vị trí nào trong hoạt động của doanh nghiệp? 
  • Bạn đã hiểu về sự hình thành và vận hành của doanh nghiệp?
   • Trục kinh doanh (trục khởi nghiệp)
   • Trục cạnh tranh (trục nuôi nghiệp)
  • Doanh nghiệp nên vận hành yếu tố nào trước trong mô hình BSC?
 • Tại sao cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp?
 • Vai trò của HR trong hành trình Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp?
 • Tài liệu, kiến thức cần tìm hiểu & áp dụng trong hàn trình “HR - Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp”?
  • Sách “Thương hiệu lãnh đạo” – Xuất bản 2007 - Dave Ulrich (cha đẻ của quản trị nhân sự hiện đại)
  • Sách “ORKs – Làm điều quan trọng” – Xuất bản 2017 - John Doerr
  • VJC (Value Journey Canvas – Hành trình giá trị) – Phương pháp ứng dụng để xây dựng bảng mô tả công việc & lương thưởng phúc lợi
  • Bài giảng trên Edumall “Kỹ năng tuyển dụng nhân viên” – Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
 • Bài tập: Tìm hiểu về tất cả tài liệu kèm theo
 • Ôn tập: Kết quả của thành viên & hỏi đáp (qua group zalo hoặc zoom hoặc offline …)

👉 Xem bài viết chi tiết: http://caytrithuchr.com/kien-thuc/hr---hieu-ve-van-hoa-doanh-nghiep

II. Xác lập GIÁ TRỊ (từ khóa) cốt lõi cho doanh nghiệp 

 • 02 bước xác lập giá trị (từ khóa) cốt lõi cho doanh nghiệp
 • Bài tập: Xác lập 03 giá trị (từ khóa) cốt lõi cho doanh nghiệp theo biểu mẫu
 • Ôn tập: Kết quả của thành viên & hỏi đáp (qua group zalo hoặc zoom hoặc offline …)

👉 Xem bài viết chi tiết: http://caytrithuchr.com/kien-thuc/hr---xac-lap-gia-tri-tu-khoa-cot-loi-cho-doanh-nghiep

III. Xác lập GIÁ TRỊ (từ khóa) cốt lõi cho doanh nghiệp 

 • Tạo dựng LÒNG TIN (tin vào giá trị cốt lõi)
 • OKR (tập trung vào giá trị cốt lõi / làm điều quan trọng) – Phương pháp hiện đại dựa trên nguyên lý 80/20
 • OKR và CFR: cặp song sinh không thể tách rời 
 • Bạn có biết: “OKR & KPI: Một mất một còn” hay “OKR & KPI: Song kiếm hợp bích”

IV. Thúc đẩy HÀNH VI (thể hiện lòng tin và hướng tới giá trị cốt lõi)

 • Xây dựng mô tả công việc & lương thưởng phúc lợi cho từng vị trí (kết nối tới “Giá trị - Lòng tin - Hành vi”)
  • Đã đến lúc thay đổi bảng mô tả công việc của từng vị trí để thay đổi hành vi của toàn doanh nghiệp – hướng tới giá trị cốt lỗi (văn hóa) thay vì hướng tới nghiệp vụ chuyên môn
  • VJC (Value Journey Canvas – Hành trình giá trị) – Phương pháp đơn giản để xây dựng bảng mô tả công việc 
 • Bài tập 1: Xây dựng bảng mô tả công việc (phòng HR và phòng kinh doanh) theo biểu mẫu VJC
 • Ôn tập 1: kết quả của thành viên & hỏi đáp (qua group zalo hoặc zoom hoặc offline …)
 • Bài tập 2: Thúc đẩy hành vi & xây dựng văn hóa OKR & CFR theo biểu mẫu
 • Ôn tập 2: kết quả của thành viên & hỏi đáp (qua group zalo hoặc zoom hoặc offline …)

V. Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa các cấp (các cấp độ lan tỏa về “Giá trị - Lòng tin - Hành vi”)

 • 04 cấp độ (giai đoạn) của nhân viên trong doanh nghiệp. Bạn có biết: Doanh nghiệp nào cũng có giám đốc, nhưng không phải giám đốc nào cũng là thực sự là giám đốc (họ chỉ mải tập trung vào hoạt động ở cấp độ nhân viên)?
 • Bài toán lớn hơn: Chiến lược nhân sự cho doanh nghiệp (đủ vị trí, đúng cơ cấu, đủ năng lực)
 • Bài tập 1: Xây dựng chiến lược nhân sự cho doanh nghiệp (đủ vị trí, đúng cơ cấu, đủ năng lực) theo biểu mẫu
 • Ôn tập 1: Kết quả của thành viên & hỏi đáp (qua group zalo hoặc zoom hoặc offline …)
 • Bài tập 2: Lập kế hoạch đào tạo & xây dựng đội ngũ kế nhiệm các cấp theo biểu mẫu
 • Ôn tập 2: Kết quả của thành viên & hỏi đáp (qua group zalo hoặc zoom hoặc offline …)

VI. Bài tập & Ôn tập & Kết quả chuyển hóa doanh nghiệp

VI. Cộng đồng sống tử tế ( www.gnh.vn )

 • Bài tập & ôn tập: Chuyển hóa từng cá nhân cho doanh nghiệp (“Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực”)

 Group trao đổi về Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp: Website / Zalo / Facebook


Trân trọng!
Mr. Vinh Napoho
---------------------------------
#CayTriThucHR #KetNoiHR #CoVanHR #NangTamHR
Cộng đồng Cây tri thức HR giúp anh chị HR xây dựng một môi trường làm việc để phát triển tương lai của ứng viên và tổ chức!
"HR - Nghề trồng người trong doanh nghiệp"!
📜 Website: http://caytrithuchr.com
🚩 Fanpage | Facebook | Zalo  
📃 300+ group HR trên zalo, facebook phân theo chủ đề (C&B, lương 3P-4P-5P, L&D, KPI ...) và theo 63 tỉnh thành (HCM, Hà Nội, Đà Nẵng ...)
🔑03 từ khóa hoạt động (giá trị cốt lõi)
🌱 Lộ trình phát triển nghề HR
📈  Tình hình hoạt động của các cộng đồng nhân sự (HR) tại Việt Nam
---------------------------------
🗓 SỰ KIỆN: https://facebook.com/CayTriThucHR/events 
🗓 XEM DANH SÁCH SỰ KIỆN / HỘI THẢO / LỚP HỌC CỦA THÀNH VIÊN:
👉 Group Cộng đồng Cây tri thức HR 
👉 Group Cộng đồng Sàn việc làm (Hapnoo)
👉 Group Sàn việc làm vị trí HR/Nhân sự: Facebook | Zalo 

 

Cộng đồng Cây tri thức HR

Cộng đồng Cây tri thức HR (www.caytrithuchr.com)