Chuyên mục "HR hỏi - Cây tri thức HR trả lời"

Bạn hãy đặt bất kỳ câu hỏi nào về nghề HR, BTC (ban tổ chức) sẽ kết nối tới anh chị thành viên (xem danh sách) cộng đồng để trả lời trên Fanpage Cộng đồng Cây tri thức HR! Hình thức trả lời có thể là buổi phỏng vấn HR Trainer, video, bài viết, livestream, zoom ...

Tham gia thêm group Zalo “HR hỏi – Cây tri thức HR trả lời”: https://zalo.me/g/zosedd654

Xem chi tiết: https://facebook.com/CayTriThucHR/posts/163363512078121